Andrzej Schmidt - Historia Jazzu, tom I. RODOWÓD

2 CD dysk A i B

AUTOR OPOWIADA:

Dysk - A

Na wstępie.

Rozdział I: AMERYKA BRYTYJSKA.

    Walka o atlantyckie szlaki. Pierwsze osady i kolonie. Wojna Domowa w Anglii, 1643-49. Wojny z Francją. 13 Kolonii staje się Stanami Zjednoczonymi. "Niepotrzebna Wojna" 1812-1815.

Rozdział II: MUZYKA BRYTYJSKA W KOLONIACH.

    Psalmy, hymny, tańce, ballady.

Rozdział III: Z AFRYKI ZACHODNIEJ DO AMERYKI.

    Obszar. Dawne państwa. Plemiona. Wierzenia. Muzyka.

    Współbrzmienia, skale, circle dance, rytmy, instrumenty.

    Handel niewolnikami. Indie Zachodnie.

    Czarni w koloniach brytyjskich.

Nowy Orlean.

    Założenie miasta. Rządy Hiszpanii 1763-1800. Zakup Luisiany przez USA. Obrona miasta w 1815r. Tradycje i Kreole. Napływ Czarnych po 1865 r. Orkiestry.

AUTOR OPOWIADA:

Dysk B

Rozdział IV: POCZĄTKI MUZYKI NEGRO-AMERYKAŃSKIEJ.

    Wielkie przebudzenie. Revival Camp Meetings. White Spirituals. Negro Spirituals. Work Songs.

    Minstrele: Początki - Poczernione Twarze. Geneza i atrybuty.

Rozdział V CZARNI OBYWATELE I TWÓRCY.

    Wojna domowa 1861-1865. Narastanie konfliktu. Lincoln prezydentem. Secesja Konfederacji. Atak na Fort Sumter. Strony walczące. Kapitulacja Południa. Emancypacja Czarnych. Śmierć Lincolna.

    Minstrele po wojnie. Ragtime. Blues. Treści i poetyka bluesa. 


Powrot do spisu płyt

https://sites.google.com/site/historiajazzu/history-of-jazz-28-cds
Comments