Volume 20


Lista utworów Vol 20

Jazz w Polsce 1955 - 1970 In the Mood (Garland)
Orkiestra Braci Łopatowskich
(Melodje 133a mx47451, IX 1948 w Poznaniu)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

3:50


 I Can't Give You (McHugh)
Carmen Moreno i "Melomani"

Andrzej Wojciechowski - tp, Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz - ts, cl, leader, Witold Sobociński - tb, Andrzej Trzaskowski - p, Witold Kujawski - b, Antoni Studziński - d.
(Muza 2825, Warszawa 1955)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

2:08


 I'll Never Say "Never Again" Again (McHugh)
Carmen Moreno i "Melomani"

Andrzej Wojciechowski - tp, Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz - ts, cl, leader, Witold Sobociński - tb, Andrzej Trzaskowski - p, Witold Kujawski - b, Antoni Studziński - d.
(Muza 2824, Warszawa 1955)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

2:10


 Trumpet Rhapsody (James)
Józef Grabarski - to solo i "Błękitny Jazz" pod dyr. Ryszarda Damrosza
(Muza 2892 a-b, Warszawa 1956)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

5:30


 Taniec Klasyczny (Kurylewicz)
Trio Andrzeja Kurylewicza

Andrzej Kurylewicz - p, Roman Dyląg - b, Andrzej Dąbrowski - d.
(Muza XL 0246, Warszawa XI 1958)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

3:20


 Moja Ballada (Komeda)
Trio Komedy

Krzysztof Komeda - p, Adam Skorupka - b,  Andrzej "Fats" Zieliński - d.
(Muza N 0175, Warszawa XII 1964)

 Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

3:37


 Quiet and Mellow (Karolak)
Polish Jazz Quartet

Jan "Ptaszyn" Wróblewski - ts, Wojciech Karolak - p, Juliusz Sandecki - b, Andrzej Dąbrowski - d
(Muza XL 0246, Warszawa XII 1964)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

3:40


 Kattorna (Komeda)
Krzysztof Komeda Quintet - z albumu "Astigmatic"

Tomasz Stańko - tp, Zbigniew Namyslowski - as, Krzysztof Komeda - p, Gunter Lentz - b, Rune Carlson - d.
(Muza XL 0298, Warszawa XII 1965)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

7:20


 Rozpacz (Namysłowski)
Zbigniew Namysłowski Quartet

Zbigniew Namyslowski - as, Adam Makowicz - p, Janusz Kozlowski - b, Czesław Bartkowski - d.
(Muza XL 0305, Warszawa I 1966)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

6:20


 Białe i Czarne (H. Majewski)
Old Timers with Sandy Brown

Henryk Majewski - tp, Zbigniew Jaremko - cl, Jerzy Kowalski - tb, Tomasz Ochalski . p, Mieczysław Mazur - p, Henryk Stefański - gj, Marian Komar - b, J. Dunin-Kozicki - d, Sandy Brown - voc.
(Muza XL 0511, Warszawa X 1968)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

4:30


 Music For K: Czatownik (Stanko)
Tomasz Stańko Quintet

Tomasz Stańko - tp, Zbigniew Seifert - as, Janusz Muniak - ts, Bronisław Suchanek - b, Janusz Stefański - d.
(Muza XL 0607, Warszawa I 1970)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

5:40


 Gogoszary (Namysłowski)
Zbigniew Namysłowski Quintet - z albumu "Winobranie"

Zbigniew Namyslowski - as, Tomasz Szukalski - ts, Stanislaw Cieślak - tb, Pawel Jarzębski - b, Kazimierz Jonkisz - d.
(Muza lic. Power Bros 00121, Warszawa II 1973)

 Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

5:52


 Lato (Urbaniak)
Michał Urbaniak Constellation

 Urszula Dudziak - voc, Michal Urbaniak - el. Vn, Wojciech Karolak - org. farfasisa, Czesław Bartkowski - d, Adam Makowicz - fend, p, fen. b.
(Muza SXL 1010, Warszawa V 1973)

Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 

9:40


 Fool on the Hill (Lennon-McCartney)
Novi Singers

Ewa Wanat, Bernard Kawka, Janusz Mych i Waldemar Parzyński - voc, z orkiestrą pod dyr. Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego. Solo skrzypce - Zbigniew Seifert
(Muza SXL 1009, Warszawa VI 1973)

 Licencja udzielona przez P.P. Polskie Nagrania

 4:10
 
   Ruch jazzowy pojawi się w kitu miastach Polski zaraz po II wojnie swiatowej. Potworzyły się zespoły i zjawi się zapaleni propagatorzy (L Tyrmand) w Warszawie, Łodzi, Gliwicach, Krakowie i Poznaniu. W salach koncertowych i na falach radia grały zespoły Braci Łopatowskich, Ch. Bovery'ego, K. Turewicza, już jednak po trzech latach, w 1949 r., ideologiczny nacisk i szykany zepchnęły uprawianie jazzu "do podziemia", a główny osrodek, Polska YMCA, został zlikwidowany. 
    Ta niekorzystna sytuacja poprawia się w 1955 r. i wówczas powstały młode zespoły: Melomani, T Kosiński, J. Kwasnicki, A Kurylewicz, Z. Wichary. Józef Balcerek założył miesięcznik "Jazz", a Tyrmand, Skarżyński i Swięcicki stali się gortwymi propagatorami i Inicjatorami dorocznych fesfiwai "Jazz Jamboree". Zespół Melomani Matuszkiewicza i swietna wokaistka Carmen Moreno nagrali pierwsze pozycje tradycyjnego jazzu da Polskiego Radia, przy którym rozpoczęły działlnosć big bandy E. Czernego i R. Damrosza. Na kolejnych Jazz Jamborees rozgłos zyskały grupy  Andrzeja Trzaskowskiego, Andrzeja Kurylewicza, "Ptaszyna" Wróblewskiego, Krzysztofa Komedy i Zbigniewa Namysłowskiego. 
    Powstały regonalne kluby jazzowe, a po jakims czasie Polskie Stowarzyszenia Jazzowe. Amerykańscy jazzmeni zaczęi coraz częsciej odwiedzać Polskę, a polscy jazzmeni utrwalili wyjazdami i sukcesami zagranicznymi, głównie do USA, swoją pozycję w swiecie jazzu. Lata '60. to kariery Namysłowskiego, Karolaka, Urbaniaka, Makowicza, Muniaka i Stańki. Tragicznie i przedwczesnie zmarły Krzysztof Komeda-Trzciński (1931-1969) stal się wybitnym kompozytorem muzyki filmowej, pozostawi też cenne nagrania swych zespołów.
     Nastąpi naturalny podział na zwolenników tradycji i mainstreamu (Henryk Majewski, Old Timers, Sami Swoi, High Society) oraz awangardę. Free jazz miał wybitnego przedstawiciela w osobie Tomasza Stańki, a Zbigniew Namysłowski wspaniale nawiązał do polskiego folkloru. Bernard Kawka stworzył swietną grupę wokalną NOVI Singers. Początek lat siedemdziesiątych to pojawienie się Ewy Bem i Zbigniewa Seiferta; utworzenie Wydziału Jazzu Akademi Muzycznej w Katowicach i awans niezwykłych talentów z nim związanych na przestrzeni 30 następnych lat.

  
 The jazz movement appeared n Poland just after the II W.War. In Warsaw, Lodz. Cracow, Giwice and Poznań there were jazz ensembles of semi-professional kind and there were people involved in supporting jazz cause. Polish radio transmitted jazz music played by the groups like Lopatowski Brothers, Charles Bovery and Cas. Turewicz. Alas, after just three years, in 1949, the ideological pressure and chicanery of communist regime suppressed jazz and forced it underground. Polish YMCA, serving as jazz center, was liquidated. After five years political atmosphere improved considerably and the new generation of Polish jazzmen started its activity: Melomani, T. Kosinski, A. Kurylewicz, J. Kwasnicki, Z. Wichary... The magazine "Jazz", founded by Joseph Balcerak, became the valued source of information.
    First recordings appeared in 1955, done by the Melomani group led by Matuszkiewicz wih the excelent vocaliste, Carmen Moreno. The steady feature in radio broadcasts were jazz hours by two big bands: one led by E Czrny and still bigger orchestra led by R. Damrosz. Due to initiative of involved jazz activists like L Tyrmand, Skarzynski and Swięcicki the annual festivals, Jazz Jamboree became a fixed feature of Polish jazz life. It was a forum for presentation of talents and a springboard for careers of Trzaskowski, Kurylewicz, "Ptaszyn" Wroblewski, Komeda, Namyslowski... Many jazz-clubs mushroomed in Polish cities and after a while Polish Jazz Society was founded. American jazz stars started visiting Poland and Polish jazzmen estabished their place in the world of jazz by touring West Europe and USA. The 'Sixties" saw the rising importance of Namyslowski. Karolak, Urbaniak, Komeda, Makowicz, Muniak, Stanko...      
     The tragic and premature death of Krzysztof Komeda-Trzciński (1931-1969) cut short his brillant career as jazzman and composer of film-music. There was, quite naturaly, a division into the advocates of  tradition and mainstream on one side, represented by H. Majewski's Old Tiners, High Society, Sami Swoi and other groups, and more modem oriented, mentioned above. Free jazz found its successful exponent In Tomasz Stańko, and equally successful was Zbigniew Namyslowski in exploring Polish folk music. In 1967 the phenomenal vocal group, NOVI Singers was formed by Bernard Kawka. 
    The beginnig of 70s heralded the long-to-be career of Eva Bem and a short but brillant of Zbigniew Seifert. The creation of Jazz Department of the Katowice Academy brought the long string of wonderful talents ii the next 30 years.

Powrot do spisu płyt

Comments