Volume 16

Lista utworów Vol 16

Hard Bop - Soul - Funky

Clifford Brown Quintet, Art Blackey & The Jazz Messenger, Horace Silver Joy Spring (Brown)
Clifford Brown - Max Roach Quintet

Clifford Brown - tp, Harold Land - ts, Richie Powell - p, George Morrow - b, Max Roach - d.
Los Angeles, 6 VIII 1954, Prestige- Amiga J 850 532

With kind permission of ZYX Music GmbH & Co.KG

 

6:50


 The Blues Walk (Brown)
Clifford Brown - Max Roach Quintet

Clifford Brown - tp, Harold Land - ts, Richie Powell - p, George Morrow - b, Max Roach - d.
N. York, II 1955 lic. Prestige-Amiga

With kind permission of ZYX Music GmbH & Co.KG

 

6:50


 Wee Dot (J.J. Jonson)
Art Blakey and The Jazz Messengers

Clifford brown - tp, Lou Donaldson - as, Horace Silver - p, Curly Russel - b, Art Blakey - d.
N. York, 21 II 1954, Blue Note 724385489921

Licencja udzielona przez Pomaton EMI

 

6:45


 Along Came Betty (Golson)
Art Blakey and The Jazz Messengers

Lee Morgan - tp, Benny Golson - ts, Bobby Timmons - p, Jymie Merritt - b, Art Blakey - d.
Englewood Cliffs, N. York, 30 X 1958

Licencja udzielona przez Pomaton EMI

 

6:09


 Silver's Serenade (Silver)
Horace Silver Quintet

Blue Mitchell - tp, Junior Cook - ts, Horace silver - p, Gene Taylor - b, Roy Brooks - d.
N. York 1963, Blue Note 4131

Licencja udzielona przez Pomaton EMI 

 

9:30


 Nineteen Bars (Silver)
Horace Silver Quintet

Blue Mitchell - tp, Junior Cook - ts, Horace silver - p, Gene Taylor - b, Roy Brooks - d.
N. York 1963, Blue Note 4131

Licencja udzielona przez Pomaton EMI

 

6:20


 Let the Good Times Roll (S. Theard)
Ray Charles

Ray Charles - voc., piano with the big band
N. York, 1956, Supraphone lic. Atlantic 04799

Licencja udzielona przez Warner Music Poland

 

3:30


 City Lights (Golson)
Lee Morgan Sextet

Lee morgan - tp, Curtis Fuller - tb, George Coleman - ts, Ray Bryant - p, Paul Chambers - b, Art Taylor - d.
N. York, 1957, Blue Note BST 81575

Licencja udzielona przez Pomaton EMI 

 

6:00


 Blue 7 (Rollins)
Sonny Rollins Quartet

Sonny Rolins - ts, Tommy Flanagan - p, Doug Watkins - p, Max Roach - d.
N. York 1956, rec. Prestige PR 7326

With kind permission of ZYX Music GmbH & Co.KG

 

5:05


 Unit 7 (S. Jones)
Julian "Cannonball" Adderley Quintet

Nat Adderley - co, Julian "Cannonball" Adderley - as, Joe Zawinul - p, Sam Jones - b, Luis Hayes - d.

N. York 1961, Capitol Jazz CDP 0777 7 81204 2 1

Licencja udzielona przez Pomaton EMI

 5:30
  
 W połowie lat 50. cool przestał być dominującym kierunkiem w jazzie. Jego wyrafinowanie i koncepcje musiały ustąpić przed tęsknotą do spontaniczności i bardziej gorącej ekspresji. Byt to zatem powrót bopu ale wsparty silniejszymi związkami z bluesem i muzyką gospels, a wiec ze źródami jazzu. Ten zmodyfikowany bop nazwano neo-bopem, bardziej powszechnie, hardbopem. Innymi określeniami dotyczącymi odcieni tego kierunku były East Coast, jako przecwieństwo West Coast a także Soul wskazujący na gospels i emocjonalnosć.
East Coast (Wschodnie Wybrzeże) to oczywiście głównie Nowy Jork, gdzie nadal żywe byty wspomnienia Milton's 152 Ulicy i gdzie trwał nadal gorący jazz.
    Muzycy hard-bopu starali się unikać "błędów" bopu: zrrryteń, prowokacji i nadmiernego skomplikowania. Był więc ów nowy bop prostszy i bardziej czytelny, a przede wszystkm płynący z duszy (soul) i pulsujący biologicznym rytmem, co uzasadniało jeszcze jedno określenie ¦ funky. Pierwotny bop był transformacją tradycji, zaś hardbop powrotem, przy zachowaniu zdobyczy harmonicznych bopu. Pierwszym zespołem hard-bopu byt Kwintet Morda Browna i Maxa Roacha. CLIFFORD BROWN (1330-1956), jeden z najznakomitszych trębaczy w historii jazzu, mając zaledwie 26 lat zginął tragicznie w wypadku samochodowym wraz z planistą Richie Powelem, bratem Buda Powela. Leaderem słynnych Jazz Messengers byt ART BLAKEY (1919-1990), dynamiczny drummer i wychowawca całego szeregu znakomitych muzyków.
takich jak Lee Morgan, Benny Gcfeon, Kenny Do-rham, Free* Hubbard, Wayne Shorter... aż po Wyntona Marsalisa. Muzyka Jazz Messengers była żywiołowa, pulsująca i formalnie wyrazista. HORACE SILVER (ur. 1928), muzyk twórczy i odkrywczy w dziedzinie harmonii, był pierwszym partnerem - pianistą Arta Blakeya. Z nim to właśne i jego kompozycjami szczególnie związało się określenie soul i funky. Jego kwintet trwał jako firma przez wiele lat od roku 1956.
    Rolę łącznika pomiędzy gospels a jazzem pełni od roku 1954 niewidomy pianista i wokalista RAY CHARLES, ur. w 1932r. W jego muzyce łączącej stylistycznie gospels, bluesa i jazzu najsilniej przejawia się popularny nurt soulowo-funkowy. Do wybitnych leaderów hard-bopu w drugiej połowie lat '50. należą też Lee Morgan, Sonny Rllins, Bracia Adderley, a także w tym czasie Miles Davis i John Coltrane, których bliżej przedstawiają dalsze dyski.


 
   In the middle of The Fiffties cool ceased to be a dominant trend in jazz. Its refined conceptions had to give way to the yearnings for sportaneity and hot expression. Bop came back but supported by stronger ties to the blues and gospels the roots of jazz. This modified bop was caled neo-bop or, more often, hard-bop. The other names were East Coast, (as opposed to the West Coast cool and soul, to stress the priority of feelngs over reflection. The East Coast meant New York of course, where the memories of Milton's and the
52-d Street were vivid and the hot jazz continued to strive.
    Hard-bop musicians were eager not to repeat the "errors" of bop: provocations, misleadings and excessive complications. Simpler and more legible, It was coming from the heart ralner and biology - rooted rhythm, which justified still another name funky. The original bop was tradition's transformation; hard-bop returned to tradition while retaining all the gains of bop.
    The first hardbop group was The Clliford Brown-Max Roach Quartet, created in 1954. Its main star was CLIFFORD BROWN (1930-1956), one of the greatest trumpet players in jazz history, who tragically died in a car accident at the age of 26, together with his pianist Richie Powel (Bud's brother). ART BLAKEY (1919-1990) a dynamic drummer was one of the leading figures in the funk movement. His JAZZ MESSENGERS continued through the next two decades, with a stream of excellent musicians flowing through It. Blakey's first pianist and partner, HORACE SILVER (b.1928), an extremely inventive and creative jazzman, went on to lead his successive quintets sines 1956. Silver developed his own styte that perfectly mirrored rich rich harmonic imagination. Silver's expressive music was frequently caled soul, but the man who started the soul popular style among black musicians was the blind vocalist and pianist, RAY CHARLES (b.1932). Other eminent hard-bop leaders were LEE MORGAN, SONNY ROLLINS, JULIAN "CANNONBALL" ADDERLEY (1928-1975), and also, at that time, Miles Davis and John Coltrane, who will be discussed and presented separately.

Powrot do spisu płyt


Comments